Digitale strategie voor Unicef Nederland

Scroll down

Unicef Nederland benaderde mangrove om de algehele digitale strategie te ontwikkelen. Het is ons gelukt de vele digitale initiatieven beter op elkaar af te stemmen en het resultaat ervan inzichtelijk te maken en te verhogen.

Een uitdaging hierbij was hoe de sterk uiteenlopende doelgroepen een optimale online ervaring geboden kon worden via één website.

Actieve bijdrage

Met de site streeft Unicef Nederland na vrijwilligers, donateurs, bedrijven, maar ook jongeren en beleidsbepalers te inspireren en te informeren over het werk dat de kinderrechtenorganisatie verricht en hen te verleiden tot een actieve bijdrage.

“vorige winter hebben we meer dan 200.000 dekens opgehaald”

Klantreizen

Mangrove combineerde uitgebreide kennis van de non-profitsector met de ervaring in het creëren van de optimale online klantervaringen.

De ideale klantreizen van deze doelgroepen zijn in detail in kaart gebracht. Door middel van gebruikersonderzoek zijn de cruciale digitale activiteiten en momenten in de klantreizen geïdentificeerd. Op basis hiervan is een strategische blauwdruk gemaakt voor de optimaal passende inzet van alle digitale communicatiekanalen. Zo zijn de digitale initiatieven op elkaar afgestemd en werden de beoogde resultaten inzichtelijk en sterk verbeterd.

Marieke Roelfsema, noodhulpexpert van UNICEF Nederland

“Met de nieuwe site zijn we in staat om krachtige verhalen te vertellen over het werk dat onze mensen uitvoeren op gevaarlijke plekken in de wereld; zoals de inspanningen in het door oorlog verscheurde Jemen.”

www.unicef.nl

Mangrove & de non-profitsector

Unicef Nederland is een indrukwekkende toevoeging aan mangrove's portfolio met non-profit klanten als International Committee of the Red Cross (ICRC), SOA/Aids fonds en Reumafonds

Meer resultaat uit digitale middelen?